Stopnice iz bukovega lesa

Nastopne ploskve stopnic in ograja je izdelana iz dolžinsko in širinsko spojenega bukovega lesa, nastopne ploskve so lepljene na beton. Ograja je kombinirana z rosfrej cevmi.